Kolejne skarby z wydm

Gdy w maju 1945 roku ostatnie jednostki niemieckie ewakuowały się ze Świnoujścia w lasach, wydmach i wodzie ukryto lub porzucono i wyrzucono niezliczona ilość sprzętu wojskowego (np. PAW 600 z kanału portowego ), mienia cywilnego ( skarb z promenady, z okolic ulicy Żeromskiego) i mienia "państwowego" (archiwum Bismarcka złożone na terenie Podziemnego Miasta).Jednym z takich skarbów, który został ukryty w okolicach ówczesnych wydm morskich była skrzynia ze srebrem i innymi pamiątkami. Wartościowe przedmioty, na które składało się kilkadziesiąt pamiątek nie zostało ewakuowanych najprawdopodobniej z powodu pośpiesznej ewakuacji i braku miejsca na okrętach ewakuacyjnych. Skarb - znaleziony w sensacyjnych okolicznościach - częściowo się rozproszył.


Część skarbu trafiła do naszego muzeum. To bezcenne z punktu widzenia historycznego pamiątki pochodzące z kasyna oficerskiego 34. Pułku Fizylierów czy też pamiątki po jednym z komendantów marineflakschule.

 

 

 

 

YouTube