Kolekcja tabliczek z okrętów podwodnych

Kolekcja muzeum wzbogaciła się tym razem o kilkadziesiąt tabliczek znamionowych, winietek od kluczyi innych mniejszych rekwizytów z niemieckich okrętów podwodnych. Niektóre z nich w opisie mają numery ubootów, w których wnętrzach miały być zamontowane. Między innymi U426, U 1881, U1182.


Co ciekawe niektóre z ubootów, których numery wybito na kilku winietkach nigdy nie zeszły z pochyli stoczniowych- podjęto decyzje o wstrzymaniu ich produkcji!YouTube