Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

 

Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu zlokalizowane jest w Redicie Fortu Gerharda– pruskiego fortu nadbrzeżnego, zbudowanego w połowie XIX wieku.


 

                          ( Aby obejrzeć Muzeum - stan z 2009 roku kliknij na powyższe zdjęcie)

 

W muzeum znajdują się eksponaty związane z historią rozwoju obrony wybrzeża, ze szczególnym uwzględnieniem historii rozwoju fortyfikacji nadbrzeżnych. Liczba prezentowanych eksponatów przekracza 1000. Muzeum wydaje własne publikacje z serii „Zeszyty Muzealne Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu”, organizuje imprezy o charakterze edukacyjnym i popularyzacyjnym historię. Muzeum prowadzi działania mające na celu rewitalizację innych zabytkowych fortyfikacji nadbrzeżnych zlokalizowanych w Świnoujściu.

 

Powstanie muzeum:

Muzeum powstało w 2001 roku. Pierwotnie funkcjonowało jako mała ekspozycja tematyczna z eksponatami zgromadzonymi na potrzeby wystawy prezentującej historię Twierdzy Świnoujście. Osobowość prawną Muzeum uzyskało w 2010 r. – po uzgodnieniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego statutu placówki.

 

Status prawny i struktura organizacyjna muzeum:

Działalność Muzeum regulują ustawa o muzeach, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz własny statut. Muzeum podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie ze statutem muzeum jest instytucją kultury, której organizatorem jest prywatny fundator zapewniający środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

Wewnętrznie zasady pracy Muzeum są określone w Regulaminie Organizacyjnym.

 

 

 

Wystawa "Polskie Państwo Podziemne w walce z bronią V" już otwarta!

Autor: Fort Gerharda
Czas: 1:57
Data dodania: 03.22.2012

Nowe eksponaty w Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

Autor: Fort Gerharda
Czas: 2:49
Data dodania: 03.24.2012
YouTube