Pieczęć pułkowa 34 Pułku Fizilierów trafiła do naszego muzeum!

Dziś rano do Świnoujścia trafił prawdziwy unikat- pieczęć pułkowa 34 Pułku Fizylierów im. Królowej Szwecji Viktorii! Pieczątka przyjechała do nas z Torunia. Dzięki Karolowi- który postanowił nam ten unikat przekazać! Pieczątka trafiła do niego od innego kolekcjonera- z Niemiec.Pieczęć ma standardową wielkość stempla pułkowego- typu średniego. Warto wyjaśnić, że w pruskich pułkach do 1914 roku funkcjonowały pieczęcie trzech podstawowych typów, które można było klasyfikować według wielkości. W pułku takim jak nasz pieczęci nie było więcej niż kilka. Istnieje duże prawdopodobieństwo, graniczące niemal z pewnością że posiadany przez nas egzemplarz jest jedynym zachowanym na świecie!
Co ciekawe pieczątko została częściowo uszkodzona- wydrapano (bardzo nieudolnie) dolną cześć napisu, który mógł stanowić dokładne wskazanie dysponentów stempla. Mogła to być informacja o numerze batalionu, ewentualnie o np. jednostce administracyjnej pułku, która się stemplem „podpisywała”.

---


Stempel powstał pomiędzy 1908, a 1914 rokiem, w zakładzie Louisa Kase w Szczecinie. Sygnatura tego zakładu wybita jest na tłoku pieczęci. Louis Kase był właścicielem zakładu grawerskiego, stempli gumowych i matryc, który powstał w 1879 roku. Jego siedziba mieściła się w Szczecinie przy ulicy Schulzenstraße 10 (obecnie Sołtysia). Odleźliśmy jego adres w książce adresowej Szczecina z 1914 roku. Okazuje się, że według mormońskich źródeł, rodzina Kase przywędrowała do Szczecina pod koniec XVIII wieku- z Francji.IN ENGLISH

Miracle- it is a word which we say when we handle tis exhibit. Today morning arrived to Świnoujście unique specimen- regimental stamp of 34 Fusilier Regiment Viktoria of Sweaden ((Füsilier-Regiment Königin Viktoria von Schweden /Pommersches/ Nr. 34)!
Katol who decided to give us this treasure sent it from Toruń but the stamp comes from other collector from Germany.
The stamp is medium size of all regimental stamps. It is good to know that in Prussian regiments, untill 1914, we could find three types which could be clasified within sizies. In our regiment there were only few of such stamps. We are almost sure that we possess only one stamps of that kind in the world!
However stample is broken- somebody damaged part of sign of the stamp which could describe e.g. numer of the unit.The stamp was created between 1908 and 1914 in Szczecin manufacture of Louise Kase. Signature of maker is located on the side the stample. Louis Kase was an owner of his shop, which was producing graver-work, robber stamps and dies, created in the 1879. The shop was located in Szczecin in Schulzenstraße 10 (now Sołtysia Street 10). We found this date in Szczecin adress book from the 1914. According Mormon sources, Kase family arrived to Szczecin in 18th century from France.