Piotr Piwowarczyk członkiem Rady Biznesowej WZIEU Uniwersytetu Szczecińskiego

Pragniemy poinformować, że od 14 marca dyrektor naszego muzeum- Piotr Piwowarczyk został członkiem Rady Biznesowej WZIEU Uniwersytetu Szczecińskiego. Razem z Ewą Stanecką- Wojewódzką Konserwator Zabytków w Szczecinie i Tomaszem Kowalczykiem, naczelnym redaktorem Kuriera Szczecińskiego stworzyli zespół do spraw mediów i zarządzaniem dziedzictwem.

fot. WZIEU US

Gratulujemy! 


YouTube