Polskie LNG Mecenasem Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu!

 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować iż Polskie LNG zostało mecenasem Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Spółka buduje, a w przyszłości będzie zarządzać pierwszym w naszej części Europy terminalem do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG). Teren budowy świnoujskiego terminalu niemal graniczy z Fortem Gerharda, siedzibą muzeum. Na podstawie podpisanej niedawno trzyletniej umowy Polskie LNG będzie wspierać działalność i rozwój MOW, które jest jedną z największych atrakcji turystycznych Świnoujścia a jednocześnie ważną placówką edukacyjną.Wspomniana umowa to kolejne potwierdzenie zaangażowania Polskiego LNG w życie Świnoujścia i sprawy istotne z punktu widzenia jego mieszkańców.


Jest ona przejawem konsekwentnej realizacji przyjętej przez spółkę polityki budowania dobrosąsiedzkich relacji z lokalną społecznością opartej na efektach dialogu społecznego. Dialog społeczny to proces, w którym inwestor zbiera pytania i oczekiwania interesariuszy (osób i instytucji związanych w jakikolwiek sposób z inwestycją), odpowiada na nie i dopiero na tej podstawie decyduje o wsparciu określonych inicjatyw i celów społecznych.


Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu powstało z inicjatywy grupy miejscowych pasjonatów historii. Dzięki ich zaangażowaniu i pracy zostały uratowane od dewastacji, a po odnowieniu udostępnione do zwiedzania unikatowe XIX-wieczne fortyfikacje oraz mnóstwo eksponatów militarnych (obecnie MOW ma ich w swoich zasobach blisko dwa tysiące).


- W kolekcji są unikaty na skalę światową, jak jedyna w Europie armata PAW 600 albo jedna z kilku zachowanych armata z niemieckiego okrętu podwodnego z okresu II wojny światowej – mówi Piotr Piwowarczyk, dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża. – Placówka posiada też unikatową kolekcję źródeł archiwalnych związanych z historią Pomorza Zachodniego i wojskowości. A także takie ciekawostki, jak przenośna generalska toaleta czy 2 tysiące listów miłosnych pisanych przez żołnierza do ukochanej. Muzeum wydaje własne publikacje z serii „Zeszyty Muzealne Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu”, organizuje imprezy o charakterze edukacyjnym i popularyzującym historię. Corocznie jest odwiedzane przez kilkadziesiąt tysięcy gości. Obok najwyższej na polskim wybrzeżu latarni morskiej stało się najważniejszą atrakcją turystyczną miasta. - To dla nas szczególny i naturalny partner – podkreśla Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej spółki Polskie LNG. – Nie tylko ze względu na bliskość lokalizacyjną, zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców ważnej dla nas dzielnicy Warszów, gdzie powstaje terminal, ale przede wszystkim z powodu ogromnego potencjału promocyjnego. Muzeum jako instytucja kultury prowadzi aktywną działalność edukacyjną, a właśnie propagowanie treści kulturalnych
i edukacyjnych nasza Spółka wspiera najchętniej i najczęściej. Dlatego z dumą przyjęliśmy nadany nam tytuł Mecenasa Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.


Podpisana obecnie trzyletnia umowa to nie pierwszy przejaw współpracy Polskiego LNG i Muzeum, a raczej jej potwierdzenie i usystematyzowanie. W 2013 roku Spółka przekazała Fortowi Gerharda darowiznę na ratowanie jednego z unikatowych eksponatów, jakich nie brakuje w muzeum (chodziło o wspomnianą armatę PAW 600). Inwestor terminalu LNG uczestniczy również systematycznie w cyklicznym wydarzeniu historyczno-promocyjnym pod nazwą Dni Twierdzy na Wyspach, przygotowywanym przez Świnoujską Organizację Turystyczną. W ramach Dni Twierdzy odbywają się rekonstrukcje i parady historyczne, organizuje się wystawy
i imprezy towarzyszące. To największa tego typu impreza na Pomorzu Zachodnim, która na stałe wpisała się w kalendarz jesiennych wydarzeń turystycznych w regionie, angażując tysiące mieszkańców miasta i przyjezdnych.


Dzięki wsparciu PLNG możliwa będzie m.in. renowacja zabytkowej armaty, która jest unikatem w skali kraju. - Pozyskaliśmy ją z zaprzyjaźnionego francuskiego muzeum – opisuje Dariusz Krzywda, prezes stowarzyszenia zrzeszającego miłośników muzeum. – Renowacja polegać będzie na pełnej konserwacji całej konstrukcji, co oznacza piaskowanie, malowanie, uzupełnienie ubytków i osadzeniu lufy na zrekonstruowanym cokole.


W przyszłym roku, z okazji 250. rocznicy nadania Świnoujściu praw miejskich, zorganizowana zostanie wystawa „Twierdza Świnoujście na przestrzeni wieków”. Prezentowana będzie na pierwszym piętrze reduty Fortu Gerharda. Na jej potrzeby wykorzystane zostaną nigdy dotąd nie publikowane materiały archiwalne (zdjęcia, grafiki i mapy). - To będzie próba usystematyzowania wiedzy na temat historii i rozwoju Twierdzy Świnoujście w ciągu tysiąca lat, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich dwóch stuleci – wyjaśnia Piotr Piwowarczyk. – Wydarzenie ma być zaprezentowane szerokiej publiczności w sposób nowoczesny. Poza typowymi posterami, czyli graficznymi tablicami ekspozycyjnymi, głównym elementem prezentacji będą dioramy zbudowane w oparciu o oryginalne eksponaty z kolekcji MOW lub wypożyczone z innych placówek, ekrany multimedialne. Wykorzystane zostaną także efekty dźwiękowe i świetlne oraz grafiki Roberta Jurgi, jednego z najbardziej znanych na świecie grafików specjalizujących się w przedstawianiu fortyfikacji – zapowiada dyrektor Muzeum.

 

 

 

Dni Twierdzy 2014 w Forcie Gerharda

Autor: swinoujskie.info
Czas: 18:47
Data dodania: 11.21.2014

Bitwa Piekło Okpów, Fort Gerharda Świnoujście 20 lipca 2013

Autor: Mati Mati
Czas: 22:06
Data dodania: 11.21.2014
YouTube