Bateria Vineta

Czy ukryta w lesie Bateria Vineta - do niedawna jeden z najbardziej tajnych obiektów w regionie, stanie się nowym oddziałem Muzeum Obrony Wybrzeża? A może ten piękny podziemny kompleks, położony w urokliwym miejscu jako kolejny na polskiej mapie stanie się gruzowiskiem i dzikim wysypiskiem śmieci? Więcej informacji już wkrótce!

Schron maszynowni Baterii Vineta

Autor: Fort Gerharda
Czas: 7:37
Data dodania: 01.22.2013
YouTube